Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на карамфил (Dianthus caryophyllus L., линия 123.8.12), генетично модифициран за баграта на цвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council, of a carnation (Dianthus caryophyllus L., line 123.8.12) genetically modified for flower colour
Дата на документа: 18/11/2008
№ на документ: COM(2008) 754
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове