Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за прилагането на Директива 98/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION concerning the application of Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council on injunctions for the protection of consumers' interest
Дата на документа: 18/11/2008
№ на документ: COM(2008) 756
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове