Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Ключови послания от доклада „Заетостта в Европа“ за 2008 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Key messages from the Employment in Europe 2008 Report
Дата на документа: 18/11/2008
№ на документ: COM(2008) 758
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове