Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ - АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРИМЕРНАТА ЯДРЕНА ПРОГРАМА В КОНТЕКСТА НА ВТОРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЕНЕРГИЕН ПРЕГЛЕД
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - UPDATE OF THE NUCLEAR ILLUSTRATIVE PROGRAMME IN THE CONTEXT OF THE SECOND STRATEGIC ENERGY REVIEW
Дата на документа: 13/11/2008
№ на документ: COM(2008) 776
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове