Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно посочването на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products
Дата на документа: 13/11/2008
№ на документ: COM(2008) 778
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове