Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на условията за работа на другите служители на Европейските общности
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities
Дата на документа: 12/11/2008
№ на документ: COM(2008) 786
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове