Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (Евратом) създаване на Общностна рамка за ядрена безопасност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE (Euratom) setting up a Community framework for nuclear safety
Дата на документа: 26/11/2008
№ на документ: COM(2008) 790
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове