Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Пътна карта за морско пространствено планиране: за постигане на общи принципи в ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Roadmap for Maritime Spatial Planning: Achieving Common Principles in the EU
Дата на документа: 25/11/2008
№ на документ: COM(2008) 791
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове