Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the trade arrangements applicable to certain goods resulting from the processing of agricultural products
Дата на документа: 27/11/2008
№ на документ: COM(2008) 796
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове