Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския Съюз: пети годишен отчет - (за отчетната 2006 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union: Fifth annual report - (Reporting year 2006)
Дата на документа: 01/12/2008
№ на документ: COM(2008) 799
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове