Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Проектоизменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление
Заглавие на английски: Draft amendment of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management
Дата на документа: 02/12/2008
№ на документ: COM(2008) 834
Вид документ:
Автор:
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове