Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно безопасността на пациентите, включително превенцията и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи - {COM(2008) 836 окончателен}{SEC(2008)3004}{SEC(2008)3005}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on patient safety, including the prevention and control of healthcare associated infections - {COM(2008) 836 окончателен} {SEC(2008)3004}{SEC(2008)3005}
Дата на документа: 20/01/2009
№ на документ: COM(2008) 837
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове