Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейската общност, на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във вреда на техните финансови интереси - Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейската общност, на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, за борба с измамите и другите незаконни дейности във вреда на техните финансови интереси
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Community, of the Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Principality of Liechtenstein, of the other part, to combat fraud and any other illegal activity to the detriment of their financial interests - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Principality of Liechtenstein, of the other part, to combat fraud and any other illegal activity to the detriment of their financial interests
Дата на документа: 10/12/2008
№ на документ: COM(2008) 839
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове