Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за PЕГЛАМЕНТ (EО) № …/… НА СЪВЕТА от […] относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) No …/… of […] setting up a Community system of reliefs from customs duty
Дата на документа: 11/12/2008
№ на документ: COM(2008) 842
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове