Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - СРЕДНОСРОЧНА ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕО ОТНОСНО БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A MID-TERM ASSESSMENT OF IMPLEMENTING THE EC BIODIVERSITY ACTION PLAN
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: COM(2008) 864
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове