Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - План за действие за внедряване на интелигентните транспортни системи в Европа
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe
Дата на документа: 16/12/2008
№ на документ: COM(2008) 886
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове