Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването от страна на Европейската общност на Протокола за изпълнение на Алпийската конвенция в областта на транспорта (Протокол за транспорта)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, of behalf of the European Community, of the Protocol on the Implementation of the Alpine Convention in the field of Transport (Transport Protocol)
Дата на документа: 23/12/2008
№ на документ: COM(2008) 895
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове