Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (представена от Комисията в съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО)
Заглавие на английски: Amended Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the placing of plant protection products on the market (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty)
Дата на документа: 11/03/2008
№ на документ: COM(2008) 93
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове