Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Съобщение на Комисията, съгласно член 17 от Регламент №1/2003 относно европейските пазарни сектори за природен газ и електроенергия (окончателен доклад) - План за приоритетна взаимовръзка
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report) - Priority Interconnection Plan
Дата на документа: 10/01/2007
№ на документ: SEC(2006) 1715
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове