Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА ПЕРСОНАЛА НА КОМИСИЯТА - Пътна карта за възобновяема енергия - ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {SEC(2006) 1719}{SEC(2007) 12}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Renewable Energy Road Map - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT - {SEC(2006) 1719}{SEC(2007) 12}
Дата на документа: 10/01/2007
№ на документ: SEC(2006) 1720
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове