Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към годишния доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно усилията на страните-членки през 2005 година за постигане на устойчив баланс между улова на риба и рибните запаси
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on Member States’ efforts during 2005 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities
Дата на документа: 09/01/2007
№ на документ: SEC(2006) 1799
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове