Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на Решение 1999/784/EО на Съвета от 22 ноември 1999 г., изменено с Решение 2239/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Общността в Европейската аудиовизуална обсерватория
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the implementation of Council Decision 1999/784/EC of 22 November 1999 as amended by Decision 2239/2004/EC of the EP and the Council concerning Community participation in the European Audiovisual Observatory
Дата на документа: 10/01/2007
№ на документ: SEC(2006) 1806
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове