Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОНИ ЧРЕЗ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИ - Принос за постигането на по-висок растеж и на повече и по-добри работни места
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - "COMPETITIVE EUROPEAN REGIONS THROUGH RESEARCH AND INNOVATION" - A contribution to more growth and more and better jobs - RTD, INNOVATION, COHESION AND RURAL DEVELOPMENT POLICIES REINFORCED SYNERGIES
Дата на документа: 16/08/2007
№ на документ: SEC(2007) 1045
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове