Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО АНТИДЪМПИНГОВИТЕ, АНТИСУБСИДИЙНИТЕ И ЗАЩИТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ОБЩНОСТТА ЗА 2006 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANNEX TO THE ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THIRD COUNTRY ANTI-DUMPING, ANTI-SUBSIDY AND SAFEGUARD ACTION AGAINST THE COMMUNITY (2006)
Дата на документа: 01/08/2007
№ на документ: SEC(2007) 1057
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове