Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ Съобщението от Комисията - Секторно проучване съгласно член 17 от Регламент 1/2003 относно банкиране на дребно (окончателен доклад)
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Sector Inquiry under Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 on retail banking (Final Report)
Дата на документа: 31/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 106
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове