Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към Предложението за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за създаване на Европейска мрежа за миграцията
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the Proposal for a COUNCIL DECISION Establishing a European Migration Network - EX ANTE EVALUATION OF THE FEASIBILITY OF A EUROPEAN MIGRATION NETWORK
Дата на документа: 10/08/2007
№ на документ: SEC(2007) 1062
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове