Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад относно възстановяването при износа на живи животни през 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - REPORT ON THE RECOVERY OF EXPORT REFUNDS FOR LIVE ANIMALS IN 2006
Дата на документа: 08/08/2007
№ на документ: SEC(2007) 1073
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове