Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА КЪМ ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА за преодоляване на прекомерния публичен дефицит - Приложение на член 104, параграф 7 от Договора
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION TO THE CZECH REPUBLIC with a view to bringing an end to the situation of an excessive government deficit - Application of Article 104(7) of the Treaty
Дата на документа: 12/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1154
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове