Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад на Съвета и на Европейския парламент относно дейността на Централното звено на системата EURODAC за 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annual report to the Council and the European Parliament on the activities of the EURODAC Central Unit in 2006
Дата на документа: 11/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1184
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове