Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно приемствеността на решенията за освобождаване от отговорност за 2005 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the report from the Commission to the European Parliament on the follow-up to 2005 Discharge procedure
Дата на документа: 19/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1185
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове