Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНЕКС към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно приемствеността на решенията за освобождаване от отговорност за 2005 г. - препоръка на Съвета
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the follow-up to 2005 Discharge Decisions - Council's Recommendations
Дата на документа: 19/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1186
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове