Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад на Европейската комисия до Европейския парламент относно функционирането на системата на Европейските училища през 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Annual Report from the European Commission to the European Parliament on the functioning of the European School System 2006
Дата на документа: 01/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1199
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Административни въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове