Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс 2 към Примерната ядрена програма - Резюме относно дейностите осъществени с ядрено гориво в отделни държави-членки на ЕС
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex 2 for the Nuclear Illustrative Programme - Summary of nuclear fuel cycle activities carried out in individual EU Member States
Дата на документа: 04/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1262
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Енергетика
Kомисии
Връзки
Текстове