Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Годишен доклад за 2006 г. , относно приложението на Регламент на Съвета (ЕС) № 953/2003 от 26 май 2003 г. за предотвратяване на търговското отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annual report (2006) on application of Council Regulation (EC) No 953/2003 of 26 May 2003 to avoid trade diversion into the European Union of certain key medicines
Дата на документа: 26/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1264
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове