Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Генерална дирекция „Хуманитарна помощ“ (ECHO) - Годишен доклад за 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION - Directorate-General for Humanitarian Aid – ECHO - Annual Report 2006
Дата на документа: 28/09/2007
№ на документ: SEC(2007) 1227
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове