Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към предложението за регламент НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в пътното движение - Кратко описание на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of pedestrians and other vulnerable road users - Impact Assessment’s Summary
Дата на документа: 03/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1245
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове