Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ 36-тия ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ОРИЕНТИРАНЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО секция „Гарантиране“ – ФИНАНСОВА ГОДИНА 2006
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the 36th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND GUARANTEE FUND, Guarantee section – 2006 FINANCIAL YEAR
Дата на документа: 03/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1246
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове