Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценяване на стартовите процедури в бизнеса, в контекста на обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Assessing Business Start-up Procedures in the context of the renewed Lisbon strategy for growth and jobs
Дата на документа: 26/01/2007
№ на документ: SEC(2007) 129
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове