Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно защитата на уязвими морски еко системи във високи морета от неблагоприятното въздействие на риболовните принадлежности по дъното му - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of vulnerable marine ecosystems in the high seas from the adverse impacts of bottom fishing gears - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 17/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1315
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове