Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Съпътстващ документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL REGULATION setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 09/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1272
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Изследвания
Kомисии
Връзки
Текстове