Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно типовото одобрение на превозните средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type-approval of hydrogen powered motor vehicles and amending Directive 2007/46/EC
Дата на документа: 10/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1302
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове