Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружаващ документ към СЪОБЩЕНИЕТО ОТ КОМИСИЯТА - Повишаване на растежа на производителността: ключови послания от Доклада за европейската конкурентоспособност за 2007 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Raising productivity growth: key messages from the European Competitiveness Report 2007
Дата на документа: 31/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1444
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове