Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА - Програма на ЕС за товарния транспорт: Засилване на ефективността, интеграцията и устойчивостта на товарния транспорт в Европа - Доклад относно морските магистрали - Състояние и обсъждане
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - The EU's freight transport agenda: Boosting the efficiency, integration and sustainability of freight transport in Europe - Report on the Motorways of the Sea - State of play and consultation
Дата на документа: 18/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1367
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове