Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придржаващ документ към БЯЛА КНИГА - Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г. - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the WHITE PAPER - Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013 - Impact Assessment
Дата на документа: 23/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1374
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Здравеопазване и защита на потребителите
Kомисии
Връзки
Текстове