Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ВЪТРЕШЕН РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА КОМИСИЯТА - Съпровождащ предложението зa ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни за целите на висококвалифицирана трудова заетост - Обобщение на оценката на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions for entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment - SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 23/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1382
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове