Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Придружителен документ към Предложението за Директива относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел да изпълняват висококвалифицирани служби - Оценка на въздействието
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Accompanying document to the Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions of entry and residence of third country nationals for the purpose of highly qualified employment - IMPACT ASSESSMENT
Дата на документа: 23/10/2007
№ на документ: SEC(2007) 1403
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове