Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Доклад за напредъка през 2007 година след приемането на резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия за разширяване и главните предизвикателства за 2007-2008 година
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - KOSOVO UNDER UNSCR 1244 2007 ROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008
Дата на документа: 06/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1433
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове