Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Анекс към ОТЧЕТА НА КОМИСИЯТА - Годишен отчет по Инструмента за структурна политика за предприсъединяване (ИСПА), 2006 г.
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Annex to the REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT OF THE INSTRUMENT FOR STRUCTURAL POLICY FOR PRE-ACCESSION (ISPA) 2006
Дата на документа: 07/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1467
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове