Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Прогрес след Бялата книга от 2004 г. относно услугите от общ интерес - Придружителен документ към съобщението относно “Услуги от общ интерес, включително социални услуги от общ интерес: нов европейски ангажимент”
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Progress since the 2004 White Paper on services of general interest - Accompanying document to the Communication on "Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment"
Дата на документа: 20/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1515
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове