Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА – Често задавани въпроси във връзка с Решение на Комисията от 28 ноември 2005 година, относно приложението на член 86(2) от Договора на ЕС за държавната помощ, под формата на обществени услуги, компенсираща определени предприятия, на които е възложено оказването на услуги от общ икономически интерес и на рамката на Общността на държавната помощ под формата на компенсация на публичния сектор – Придружителен документ към Съобщението относно “Услуги от общ интерес, включващи социални услуги от общ интерес:нов европейски ангажимент”
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Frequently asked questions in relation with Commission Decision of 28 November 2005 on the application of Article 86(2) of the EC Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest, and of the Community Framework for State aid in the form of public service compensation - Accompanying document to the Communication on "Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment"
Дата на документа: 20/11/2007
№ на документ: SEC(2007) 1516
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове